Novapoint Vejskilt findes i to varianter; Standard og Professional

Novapoint Vejskilt Standard

Novapoint Vejskilt Standard er en modelbaseret vejdesign and gadedesign softwarepakke. Programmet har integreret funktioner for design, mængdeberegninger, tegninger, rapporter og 3D-visualisering. Vejdesignsoftware og gadedesignsoftware understøtter en stort udvalg af eksport- og importformater. Vej- og gadedesignmodellen er integreret med de andre Novapointmoduler og tillader brugeren, at oprette komplette designmodeller, som kan præsenteres i Virtual Reality eller eksporteres til konstruktion.


•    Vej, gade og vejkryds
•    Funktioner til udtræk af produktionslister
•    Direkte forbindelse og interaktivitet med terræn-modellen
•    Linjeføringsdesign
•    Vejdesign
•    Kryds-fremviser
•    Mængdeberegning ved brug af områdedata
•    Præsentation af plan, længdeprofil, kryds og 3D-præsentation
•    Oversættelse til nationale designstandarder

 

Novapoint Vejskilt Professional

Trimble Novapoint Vejskilt Professional er et praktisk værktøj til alle, som producerer planer over trafikskilte, til nye eller eksisterende veje. Inkluderer alle nationale standard og variable vejskilte sammen med rutiner for opbygning af retningsvejvisere. Der findes også et komplet bibliotek med symboler, der bruges på skilte. Digital planlægning giver bedre løsninger, øget trafiksikkerhed, mere nøjagtigt design og reducerer designtiden.


•    Vejmyndighedernes skilte
•    Fremstilling af variable vejskilte
•    Mulighed for at gemme alle skilte som PNG-fil
•    Automatisk tegning af en skiltetabel
•    Gratis tekster
•    Symboler til vejskilte, skiltemast osv.

Ønsker du en demonstration?