Infrastruktur bro
Infrakstruktur jernbane

Hvad enten det er design af anlægsprojekter (havne, lufthavne, sportsanlæg eller indkøbscentre) eller lineære projekter (veje, jernbaner, kanaler eller rørledninger), er det fælles for alle disse infrastrukturprojekter, at de gennemgår en hel projektlivscyklus. Fra planlægning og projektering, over design og udførelse, videre til vedligeholdelse og drift af projektet, er disse projekter komplicerede og de kræver gnidningsløst samarbejde.

De er mange parter involveret i infrastrukturprojekter. Flere og flere af sådanne projekter udføres i samarbejde mellem offentlige og private instanser (på engelsk Public, Private Partnership process (PPP)). Her OPP - Offentligt-Privat Partnerskab. I dette tilfælde danner ejeren, ingeniørfirmaet og entreprenøren et konsortium, som varer projektets livscyklus, og arbejder sammen for at skabe størst mulig værdi for ejeren, mens de tager del i både overskuddet og risiciene forbundet med projektet. Med en gensidig investering fra alle deltagere i et OPP, og behovet for at drive og vedligeholde infrastrukturen, er der stort behov for høj projektkvalitet til at nedbringe omkostningerne forbundet med vedligeholdelse af aktivet over den driftsmæssige aftales livscyklus.

Ved brug af BIM kan modelbaseret anlæg fjerne spild, ved at identificere konstruktionsmæssige konflikter og planlægge sig ud af problemer med anlægssekventering og bedre planlægningsprocesser. Forbindelsen mellem projektpartnerne omkring BIM-modellen og anlægsprocessen har aldrig været så vigtig som i dag, hvor den er drevet af ændringer i branchen som effektiviserer processer med behov for en fælles, levende model gennem forløbet, som bruges af alle interessenter, og alle aktiver som udfører anlægsarbejdet.

Byggematerialer
Bygningsarbejder