Tid og udførelse planlægnings software til at styre lineære konstruktions projekter, hovedsaglig infrastruktur projekter. (TIme and LOcation planning Software)

Ved at inkorporere design detaljer, konstruktionsmæssige udfordringer og selve projekt planlægningen i en samlet visning – så kan entreprenøren, bygherren og projekterende planlægge og styre lineære projekter meget mere effektivt.


Det ultimative planlægningsværktøj til vej- og jernbanekonstruktion
•    Opret et Tid / Distance Skema
•    Identificer og Undgå Kollisioner
•    Indarbejd Design Detaljer, Udfordringer og Risici i et enkelt View


Traditionelle planlægningssystemer viser deres resultater i stregdiagrammer eller netværksdiagrammer. Lineære projekter medfører unikke udfordringer, fordi bemanding og maskinerne bevæger sig langs byggepladsen for at udføre deres arbejde. Tilos unikke visning viser et grafisk forbindelse mellem det sted, hvor arbejdet udføres (afstandsaksen) og tidspunktet, hvor det udføres (tidsaksen). Time-Distance diagrammer kommunikerer omfanget ved at illustrere projektets detaljer og tidsplanen i en samlet visning.

 

Ønsker du en demonstration?