Novapoint Støj beregner støj fra vejtrafik, i henhold til den nordiske metode. Den er velegnet til hurtige oversigter og detaljerede beregninger. Kendskab til avanceret akustik reduceres til et minimum. Resultater kan vises direkte på kort, som tabeller, farvede omrids eller i detaljerede rapporter.

  • Beregner støj fra vejtrafik og jernbane
  • Beregner enkelte punkter eller støjkurver
  • Beregningen kan spredes over flere pc'ere
  • Ingen akustisk erfaring er nødvendig
  • Gode muligheder for præsentation
  • Resultater som tekst, 2D eller 3D

Ønsker du en demonstration?