Novapoint Tunnel er et værktøj til detaljeret modellering af tunneler. Tunnelen hænger sammen med et vejprojekt og opdateres derfor automatisk, hver gang vejmodellen gennemses.

Novapoint Tunnel understøtter problemfri dataflow til forskellige styringssystemer til boreudstyr. Denne del af systemet er udviklet af Bever Control. Novapoint Tunnel understøtter import af scannerdata og 3D-visualisering af den designede tunnel, sammen med den scannede tunneloverflade.

  • Mængdeberegninger
  • Automatisk udfærdigelse af tegninger
  • 3D-visualisering af tunnelen
  • Problemfri dataflow
  • Modellering af tunnelen
  • Eksport af afsætningsdata

Ønsker du en demonstration?