Novapoint er projekterings- og designværktøjet i Trimbles omfattende BIM-løsning til infrastrukturprojekter - der tillader ingeniører at designe alle aspekter af moderne veje, jernbaner, tunneler, broer, vand og kloak.

Fra terrænmodel til komplet vejmodel

"Vi startede først med terrænmodellen af eksisterende forhold, så linjeføring, længdeprofil og plangeometri, og er nu for alvor i gang med 3D-modelleringen. For at effektivisere arbejdet har vi opdelt projektet i otte vejmodeller, som vi arbejder med. Vejmodellerne samordnes så i en fælles overordnet projektmodel i Quadri databasen" - Læs mere

Janni Leth Petersen, Aalborg Kommune

Reducerer omkostninger og minimerer fejl

"Å arbeide etter et helhetssyn i prosjekter er et strategisk prinsipp i Norconsult. Derfor har BIM blitt et sentralt virkemiddel i prosjektering av samferdselsinfrastruktur med Novapoint og Quadri" - Læs mere

Martin Karlsson, Norconsult

Automatisk arbejdsproces

Med Novapoint kan du bygge en kompleks model af infrastrukturen meget effektivt - inklusivt 3D-terræn overflader, 3D-geotekniske lag, og 3D-konstruktioner som bygninger, broer, vejskilte, kabler, vegetation, osv. Intuitiv og højeffektiv funktionalitet gør det muligt at se modellen i plan, tværsnit og 3D.

Novapoint er integreret med BIM-serveren og samarbejdsplatformen Trimble Quadri, på en brugervenlig måde. Sammen udgør de branchens mest omfattende BIM-løsning til infrastrukturdesign. Alle Novapoint-produkter kræver forbindelse til AutoCAD.

Produkter

Novapoint Areal Planlægning
Novapoint Bro
Novapoint GeoSuite
Novapoint GO
Novapoint Infrastructure Design Suite
Novapoint Landskab
Novapoint Støj
Novapoint Jernbane
Novapoint Armering
Novapoint Vej
Novapoint Vejafmærkning
Novapoint Vejskilt Professional
Novapoint Vejskilt Standard
Novapoint Site Tool
Novapoint Terræn
Novapoint Tunnel
Novapoint Viewer
Novapoint Vand & Afløb
 

Ønsker du en demonstration?