Forretningsudvikling

BIM (Byggeinformationsmodellering) til infrastruktur er faktisk også et administrationsværktøj. Ved at bruge BIM teknologi og metodologi, hjælper det dig med at kontrollere hele livscyklusprocessen for infrastrukturprojekter - startende fra planlægning, til design og byggefase, og til slut igangsætning og vedligeholdelsesfasen. BIM kan derfor også kaldes for Byggeinformationsstyring.

Kontakt Merete Tøndel for yderligere oplysninger.

Softwarekonsulent

I næsten 30 år har vi fokuseret meget på dataudveksling, datadeling, datastrøm og datagenbrug på tværs af fag og gennem hele livscyklet for infrastrukturprojekter. Fra planlægning, design, byggefase helt frem til vedligeholdelse. Effekten af dette er derfor mere effektive og sikre løsninger, til fordel for hele samfundet.

Kontakt Jan Erik Hoel for yderligere oplysninger.

Professionelle konsulentydelser

Forretningsfordele med BIM kan opnås hurtigere og billigere. Vores konsulenteksperter kan vejlede organisationer til, at opnå strategiske mål og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Idar Kirkhorn
Idar Kirkhorn
Business Area Director Civil Solutions
Merete Tøndel
Merete Tøndel
Solution Sales Director EAME
Jan Erik Hoel
Jan Erik Hoel
Product Marketing Novapoint Bridge and Tunnel