Novapoint GeoSuite Toolbox er en komplet samling af værktøj, som geotekniske ingeniører behøver i sit daglige virke med design, konstruktion, tegningsproduktion, 3D-modellering og beregninger. Alt integreret i en projektmodel i Trimble Novapoint Basis og Trimble Quadri.

Fordele ved GeoSuite Toolbox:

Brancheførende indenfor Geoteknik

Med sin unikke nationale tilpasning, udgør de mange værktøj en de facto standard i Sverige: SGF feltformat og standarder, tilpassede beregningsalgoritmer (Chalmers Kryp i sætningsberegning, kombineret analyse ved stabilitetsanalyser, mm.)

Lokal forankring

Fordi værktøjerne udvikles i Norden, i samarbejde med Nordiske geotekniker, har produkterne en stærk lokal forankring. Udvikling sker i nært samarbejde med Nordiske geotekniker og forskningsprojekt (GeoSuite/Geofuture)

BIM

Ved integration med Novapoint/Quadri får man tilgang til den førende BIM-platform i branchen.

Understøtter flere platforme/formater


Autodesk AutoCAD/Civil3D og eksport til kortformater til andre platforme (bland andet Google)

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox består af 6 produkter:

Med GeoSuite Arkiv holder du styr på dine opgaver - organisér og start de værktøjer, som du behøver for at arbejde videre med dit projekt.

 • Organiser dit projekt (mapper og arkiv)
 • Skabe kortgrundlag via export (*.kml)
 • Importere boreplaner (*.gpx fra f.eks. fra Novapoint GO) 
 • Eksportere/Importere til/fra andre databaser (Trafikverket, Stockholms stad, Branchens Geotekniska arkiv, m fl)
 • Starte andre værktøj for at rapportere og beregne

Med GeoSuite Presentation lægger du grunden for alle dine geotekniska undersøgelser. Branschstandard til at læse resultat fra feltundersøgelser (SGF’s standardarder - gamle som nye), redigere og kvalitetssikre og præsentere resultatet jævnfør SGF.

 • Rapportering af resultat i henhold til Svenska standard (SGF)
 • Bjerg- og jordmodeller - 3D/VR i Novapoint (forenklet 3D i Civil3D)
 • Værktøj til medregning af data fra andre tekniske områder
 • KC-modul (design og mængdeudtræk, maskinstyring)
 • BIM- og projektmodel gennem integration med Novapoint/Quadri

Trimble Novapoint GeoSuite Stabilitet er et værktøj til stabilitetsberegninger.

 • Ved at arbejde med modellen grafisk og anvende færdige snit/profiler som grundlag kan modelleringen udføres hurtigt og nemt
 • Modellering af udrænet forskydningsstyrke og porevandtryk med designprofiler giver effektfulde muligheder for at simulere vilkårlige tilstande i jorden
 • Analyser som Svensk kombineret analyse
 • Anisotropi i jordmateriale kan tilførers som vilkår for analysen
 • Effektiv inddatakontrol reducerer risiko for fejlagtige modeller og inddata
 • Præsentere resultat både grafisk og i en udførlig rapport
   

Novapoint GeoSuite Sætning er et brugervenligt beregningsværktøj til sætningsberegning.

 • Sætningsberegning og følsomhedsanalyse for fremtidige sætninger i jord på grund af ændringer i belastning og/eller porevandtryk
 • Tidsafhængig af- og belastning af både ydre last og porevandforandringer
 • Beregning af elastiske sætninger og krympe effekt ved at anvende forskellige  ikke-linære jordmodeller - blandt andet som Chalmers
 • Indata og resultat vises i tabeller og/eller grafisk

Trimble Novapoint GS Pælegruppe er et kraftigt værktøj til analyse og design af 3D pælegrupper. 

 • Interaktionen mellem pæle med varierende tværsnit og parametre kan simuleres ved anvendelse af forskellige jordmodeller. 
 • Der tages hensyn til pælegruppens indvirkning og moment fra andet. 
 • Laster påvirker enten center af pæl eller i pælene på angivet dybde. 
 • Påvirkning fra konstruktionen som er baseret på pælegruppen kan inkluderes, så at en fuldstændig interaktion mellem jord/pæle/konstruktion kan analyseres.

 

Værktøjet til analyse af successiv udgravning af spunsgruber. 

 • Med en beregningsmotor baseret på 1D finite element kan interaktionen mellem spuns og en jord med flere lag analyseres. 
 • Forskellige jordmodeller kan anvendes i jordlag. 
 • Inddata og resultat verificeres for enhver udgravningsfase i grafiske betragtninger og tabeller.
 •  

Ønsker du en demonstration?