Som ansvarlig for veje, jernbaner, havne, lufthavne, vandforsyning og kloakering, el ledninger og anden basal infrastruktur, står anlægsbranchen overfor store og stadig stigende udfordringer. Alt infrastruktur betyder kostbare samfundsnødvendige værdier, som kræver store investeringer og livscyklusbaseret fokus. Det er hele tiden nødvendigt med omfattende effektivitetsforbedringer.

Trimble Connected Construction 

Trimble Connected Construction


Trimble har længe været ledende i udviklingen af digitaliseringen og omstillingen i branchen – netop for at maksimere produktiviteten og ”return of investment” i infrastruktur:

Trimble Connected Construction repræsenterer en uovertruffen samling af professionelle software- og hardwareløsninger som leder branchens bestræbelser i at øge effektiviteten: digitale løsninger for gennemførbarheds-analyser, konceptuel design og detailprojektering, materialeberegning og estimering, planlægning og projektledelse, og anlægsstyring, samt løsninger for drift og vedligehold af infrastrukturen.
 

Modellen er nøglen

Den centrale informationsbærer i den endeløse projektcyklus er den digitale BIM-model af infrastrukturen. Modellen sikrer effektiv dataflow og samspillet i projektet. Informationsmodellen konstrueres, detaljeres, beriges og deles af alle projektmedlemmer – noget som giver fælles samarbejdsfordele i hele kredsløbet. Som cloud baseret og altid opdateret sørger BIM-modellen for effektiv workflow til enhver tid. Alt information gemmes i et it-sikret datamiljø, hvor det altid er let tilgængelig, nemt at håndtere og genbruge – og designet til at deles og opdateres i real-time.
 

Fremtidssikret

Trimbles unikke BIM-løsning er nøglen i denne proces, en løsning som øger effektiviteten og produktiviteten, samtidig med at fejl, spild, kollisioner og udgifter minimeres i alle stadier af projekteringen. Løsningen er klar for BIM Level 3 – det mest avancerede BIM-teknologistadie p.t. – noget som sikrer konkurrencefordel langt ind i fremtiden.

Den altomfattende pakkeløsning med integrerede og dokumenterede projekterings- og anlægsværktøjer dækker hele værdikæden. Værktøjerne er ikke bare til nytte for det enkelte projektmedlem, de forbedrer også kollektive arbejdsprocesser gennem hele projektets livscyklus. Selvfølgelig med optimale resultater for bygherren.
 

Bygger digital tillid

Trimbles omfattende portefølje af ekspertløsninger gør det muligt at forbedre effektiviteten hele vejen igennem ved brug af modelbaseret projektering og anlæg, noget som for alle parter skaber tillid til modellens bygbarhed. Med en fremtidsorienteret værktøjskasse af løsninger og funktioner, gør Trimble branchen i stand til at planlægge, projektere og bygge alt muligt infrastruktur med digital tillid – og dermed give kunderne fuld kontrol over deres investeringer.

Kort sagt: Trimble Connected Construction er et omfattende udvalg af løsninger, som giver alle projektdeltagere den tillid de behøver for at udføre sit job – både korrekt, til tiden og som budgetteret.