Trimble Novapoint Vej* er en kraftfuld løsning til projektering af veje. Med Novapoint Vej laver du hurtigt komplette modeller, som er klar til udlæsning af maskinstyringsdata, projektmodel og tegninger.

Funktioner i Novapoint Vej:

Udgangspunkt for alt vejprojektering er en fungerende vejgeometri. Med Novapoint Vej får du adgang til et komplet og avanceret værktøj til linjekonstruktion. Med dette har du adgang til et stort antal funktioner, som giver dig mulighed for at lave præcis den vejgeometri, du ønsker.

    

            

Kernen i Novapoint Vej er Vejmodellen. Vejen beskrives opbygget i form af bredder, hældninger, overbygning, håndtering af forskellige jordtyper, sideskråninger og terrænmodellering. 

 

        

Med Novapoint Vej har du fuld kontrol på afgravning og påfyldning, overbygningsbeskrivelse m.m. Mængderne præsenteres i tabeller som opdateres automatisk - og du kan sammenholde med tidligere mængdeudtræk. Mængderne beregnes i henhold til nationale standarder.

        

I Vejmodellen findes funktioner til hurtig og korrekt analyse af din projektering. Både sigtanalyse og kontrol af kørespor udføres med indbyggede funktioner som følger gældende regler.

 

I dag er der fokus på at anvende modellen direkte til maskinstyring. Med Novapoint Vej har du altid tilgang til opdaterede maskinstyringsdata direkte fra Vejmodellen. Vejmodellen indeholder alle overflader, brudlinjer og punkter som behøves for at bygge den. Kan for eksempel eksporteres til LandXML og IFC.

 

        

Indeholdt i Novapoint Vej er mange funktioner til tegningsproduktion. Lav plantegninger, profiler og tværsnit i overensstemmelse med gældende retningslinjer og standarder.

     

*Trimble Novapoint Vej er tilgængelig i 2 versioner - Novapoint Vej Standard og Novapoint Vej Prof. Det er faktisk samme program og funktionalitet. Forskellen er, at Novapoint Vej Standard har færre funktioner. se her>> 

Ønsker du en demonstration?