The Duna Aszfalt Zrt BIM-team
Close to Strand there will also be a lid over the E18 highway. A bike lane of high standard will also be part of the system. Photo: ViaNova Plan og Trafikk
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige
Cowi use Trimble Quantm for alignement planning
Tyréns - Norrbotniabanan
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad
Aalborg Kommune - Tranholmvej - Novapoint