Mulighetsanalyse avanserer

Da vi vet betydningen av å velge riktig korridor for prosjekter, har vi det seneste året hatt et større fokus på den nye, tette koblingen mellom Quadri og Quantm. For å hjelpe våre brukere i dette arbeidet har vi bestluttet at fra i år vil alle Quadri (Business Premium) brukere få Quantm Corridor (50 km) kostnadsfritt. Både nye og eksisterende Quadri (Business Premium) brukere har nå direkte tilgang til Quantm Corridor som en del av deres Quadri lisens.

[WEBINAR] 29. MARS KL.11 - PÅMELDING

Finn, valider og sammenlign optimale (brede) korridorer for veg- og jernbaneprosjekter

Ved å bruke Quadri og Quantm Corridor sammen sparer du tid i den tidlige fasen av et prosjekt. Basert på dine inndata kan du enkelt identifisere områder som bør unngås, samt optimale områder å gå videre med.