Cowi use Trimble Quantm for alignement planning
Tyréns - Norrbotniabanan
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad
Aalborg Kommune - Tranholmvej - Novapoint
Billede 1: Ydersiden af informationspavillionen – sammensatte, gamle containere